motto.png
uvodnefoto2.jpgO nás

f2.png, 302kB

Humanus nezisková organizácia bola zriadená podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zák. č. 455/91 Zbierky o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

 • číslo registrácie: OSP/NO/46/2007
 • dátum zápisu: 17.12.2007
 • Sídlo: Nábrežie A. Hlinku 51, 920 01 Hlohovec
 • IČO: 37986988
 • Právna forma: nezisková organizácia

Poskytujeme sociálne služby od r. 2008:

 • zariadenie pre seniorov
 • domov sociálnych služieb

a od 1.1.2015:

 • zariadenie pre seniorov s kapacitou 103 miest
 • domov sociálnych služieb s kapacitou 16 miest

Humanus nezisková organizácia sa nachádza v Hlohovci v časti Sihoť, vedľa zámockého parku, kúpaliska a nemocnice. Klienti a návštevníci zariadenia môžu nerušene relaxovať na našich terasách a lavičkách pri budove.

Ubytovanie máme bezbariérové v jedno a dvojposteľových izbách. Každá izba má samostatnú kúpeľňu s WC, umývadlom a sprchou. Klienti majú k dispozícii televízor a signalizáciu na privolanie zdravotného personálu. Postele sú elektricky polohovatelné s antidekubitnými matracami, režim dňa prispôsobujeme individuálnym potrebám klienta. Pre rodinu a blízkych sú návštevy klienta počas celého dňa. Základným aspektom ľudského života je strava a pitný režim. Každému klientovi preto prispôsobíme stravu podľa potreby, a to na klasickú, diétnu a mixovanú. O pitný režim našich klientov dozerá spoľahlivý personál.

Prístavba názov projektu: Prístavba a modernizácia Humanus, n.o. Hlohovec

kód projektu ITMS: 22120120083
Poskytovateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
Slovenská republika
Operačný program: Regionálny operačný program
Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoj a štátny rozpočet SR

Cieľ projektu: Zvýšenie kvality a dostupnosti sociálnych služieb rozšírením a modernizáciou zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Humanus v HLohovci

realizácia: 07/2010 – 08/2012

poskytnutá suma dotácie: 1.660.641,10 €

Poskytované služby

Poskytujeme sociálne služby v zmysle zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zák. č. 455/91 Zb. o živnostenskom podnikaní.Zariadenie Humanus je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb s počtom 119 klientov.

1./ V DSS a Zariadení pre seniorov poskytujeme:

 • pomoc pri odkázanosti na inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • rehabilitácie
 • ošetrovateľská starostlivosť

2./ Obslužné činnosti:

 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie
 • pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
 • odborná lekárska služba
 • voľné návštevné hodiny pre príbuzných
 • pracovné terapie pripravované našim odborným personálom

3./ Pre našich klientov organizujeme posedenie pri hudbe, opekačky, zábavu z príležitosti úcty k starším, mikulášsky a vianočný večierok, Veľká noc. Spolu so zariadením Harmónia n.o. Hlohovec organizujeme športový deň, návštevy divadelných podujatí. Priamo v zariadení máme kaplnku, v ktorej sa môžu obyvatelia zúčastniť katolíckych sv. omší a sv. spovedí.

f1.jpg, 302kB

Naše aktivity

Humanus galéria
Otvoriť galériu
Humanus galéria
Otvoriť galériu
Humanus galéria
Otvoriť galériu
Humanus galéria
Otvoriť galériu

Tlačivá na stiahnutie

Časopis Humanus

Kontakt

ZPS a DSS Humanus, n.o.

Náb. Andreja Hlinku 51

920 01 Hlohovec

tel. č.: 0917 322 359


Informácie o umiestnení

v zariadení: +421 917 322 359

Informácie o našich klientoch: +421 911 872 629


Štatutárny orgán

Ing. Mária Šišková

Predsedníčka správnej rady

JUDr. Edita Šupová


Sociálny úsek

Manažérka úseku: PhDr. Martina Šišková, MBA

Sociálne pracovníčky: Mgr. Janka Tvrdá & Mgr. Natália Kováčová

Tel. č.: 0917 322 359

Volajte v pracovné dni 08:00-11:30 a 12:00-16:00

E-mail: socialnypracovnik@humanus.sk


Manažérka zdravotného úseku

Viera Richnáková

Tel. č.: 0915 333 728

Zástupkyňa: Iveta Petíková – 0951 610 806


Manažérka ekonomického úseku

Ing. Mária Muziková

Tel. č.: 0903 203 132

E-mail: maja.muzikova@humanus.sk


Manažérka prevádzkového úseku

JUDr. Katarína Šupová

Tel. č.: 0917 917 300

E-mail: katkasupova@gmail.com