ADOS Humanus, n.o., Nábrežie A. Hlinku 51, 92001 Hlohovec

Čo je ADOS?

Je domáca ošetrovateľská starostlivosť, ktorá predstavuje významnú zdravotnú starostlivosť o občanov všetkých vekových kategórií v domácom prostredí.

Pre koho je?

Pre pacientov po nemocničnej liečbe, pri akútnych ochoreniach bez potreby hospitalizácie, chronicky chorým a imobilným, ktorí pre zdravotný stav nemôžu dochádzať do ambulancie, pri terminálnych štádiách ochorenia, neurologickí, pacienti trpiaci podvýživou, onkologickí pacienti, a pod. Pacientom, ktorí potrebujú ošetrenie v domácom prostredí.

Ako postupovať?

V agentúre si vyberte tlačivo – Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti alebo je možné tlačivo stiahnuť v sekcii ADOS, dokumenty na stiahnutie na našej stránke www.humanus.sk. Tlačivo dáte vyplniť všeobecnému lekárovi. Do agentúry doručíte vyplnené tlačivo s lekárskou správou a kópiu preukazu poistenca. Následne sestra z ADOS sa s Vami skontaktuje a dohodne si termín návštevy. Poskytovanie starostlivosti začína po doručení Návrhu na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a lekárskej správy (2x kópie).

Aké výkony poskytujeme?

 • Polohovanie chorého, prevencia a liečba preležanín,
 • kŕmenie sondou – meranie fyziologických funkcií,
 • sledovanie vitálnych funkcií,
 • preväzy, ošetrenie rán po operáciách a úrazoch,
 • starostlivosť o chorého s permanentným katétrom,
 • podávanie klyzmy, cievkovanie ženy,
 • prevencia a ošetrenie dekubitov,
 • starostlivosť o inkontinentného pacienta,
 • podávanie všetkých druhov injekcií,
 • ošetrenie a výmena zberného vrecúška,
 • ošetrovateľská rehabilitácia,
 • podanie infúzií,
 • starostlivosť v terminálnych štádiách choroby,
 • starostlivosť o diabetikov,
 • iné výkony podľa ošetrujúceho lekára.
f1.jpg, 302kB

Tlačivá na stiahnutie

Kontakt

ADOS Humanus, n.o.
Náb. Andreja Hlinku 51
920 01 Hlohovec

riaditeľka ADOS
Ing. Mária Šišková


garant
Mgr. Igor Minár


Sestry
Bc. Andrea Fúsková (Hlohovec a okolie)
Janka Liptáková
tel. č.: 0915 291 431 (volať prac.dni: 08.00-16.00)


Sestra
Viera Richnáková (Siladice a blízke okolie v okrese HC)
tel. č.: 0914 250 060 (volať prac.dni: 08.00-16.00)


e-mail: humanusados@gmail.com