ADOS Humanus, n.o., Nábrežie A. Hlinku 51, 92001 Hlohovec

Čo je ADOS?
Je domáca ošetrovateľská starostlivosť, ktorá predstavuje významnú zdravotnú starostlivosť o občanov všetkých vekových kategórií v domácom prostredí.
Pre koho je?
Pre pacientov po nemocničnej liečbe, pri akútnych ochoreniach bez potreby hospitalizácie, chronicky chorým a imobilným, ktorí pre zdravotný stav nemôžu dochádzať do ambulancie, pri terminálnych štádiách ochorenia, neurologickí, pacienti trpiaci podvýživou, onkologickí pacienti, a pod. Pacientom, ktorí potrebujú ošetrenie v domácom prostredí.
Ako postupovať?
V agentúre si vyberte tlačivo - Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti alebo je možné tlačivo stiahnuť v sekcii ADOS, dokumenty na stiahnutie na našej stránke www.humanus.sk. Tlačivo dáte vyplniť všeobecnému lekárovi. Do agentúry doručíte vyplnené tlačivo s lekárskou správou a kópiu preukazu poistenca. Následne sestra z ADOS sa s Vami skontaktuje a dohodne si termín návštevy. Poskytovanie starostlivosti začína po doručení Návrhu na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a lekárskej správy (2x kópie).
Aké výkony poskytujeme?

 • Polohovanie chorého, prevencia a liečba preležanín,
 • kŕmenie sondou - meranie fyziologických funkcií,
 • sledovanie vitálnych funkcií,
 • preväzy, ošetrenie rán po operáciách a úrazoch,
 • starostlivosť o chorého s permanentným katétrom,
 • podávanie klyzmy, cievkovanie ženy,
 • prevencia a ošetrenie dekubitov,
 • starostlivosť o inkontinentného pacienta,
 • podávanie všetkých druhov injekcií,
 • ošetrenie a výmena zberného vrecúška,
 • ošetrovateľská rehabilitácia,
 • podanie infúzií,
 • starostlivosť v terminálnych štádiách choroby,
 • starostlivosť o diabetikov,
 • iné výkony podľa ošetrujúceho lekára.
f1.jpg, 302kB

Tlačivá na stiahnutie

Kontakt

ADOS Humanus, n.o.
Náb. Andreja Hlinku 51
920 01 Hlohovec

riaditeľ n.o.
Ing. Mária Šišková
tel. č.: 0903 201 242

garant
Mgr. Igor Minár
tel. č.: 0908 052 126


e-mail: ados.humanus@gmail.com